mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

SZLAK KAJAKOWY BUG KRZNA

ZŁOTY MEDAL MTP 2011blgd

Podmiot zarządzający:

ul. Sapieżyńska 2/15, Biała Podlaska
Tel. 83 343 39 97

Szlak kajakowy Bug – Krzna obejmuje 150-kilometrowy odcinek rzek w powiecie bialskim,  oznakowany został w ramach polsko-flandryjskiego projektu Boot2Lubelskie. Wyznaczony został w oparciu o najatrakcyjniejsze walory przyrodnicze i kulturowe północnej Lubelszczyzny a oficjalna inauguracja  odbyła się 24 czerwca 2011 w Sławatyczach.   Może być wykorzystywany do organizacji spływów wielodniowych bądź ofert łączonych z turystyką konną, rowerową i szeroko rozumianą edukacją kulturową. W przypadku wizyt krótkookresowych rekomendowane są 2 najważniejsze trasy:
  • Spływ Bugiem – odcinek wielokulturowy: Sławatycze – JabłecznaKodeń
  • Spływ Krzną – odcinek zapomniane rzemiosła: Biała Podlaska – Malowa Góra – Neple
Spływ Bugiem (jednodniowy) umożliwia podziwianie nieujarzmionej nadbużańskiej przyrody oraz zwiedzanie najważniejszych sanktuariów kultur żyjących od wieków na tych terenach. Odwiedzić warto cerkiew prawosławną i kościół katolicki w Sławatyczach, monastyr prawosławny w Jabłecznej, sanktuarium i ogrody różane w Kodniu oraz cerkiew unicką w Kostomłotach.
Spływ Krzną (dwudniowy) oprócz podziwiania walorów przyrodniczych, oferuje możliwość poznania większości ginących zawodów i dawnych rzemiosł występujących na tych terenach. Produkt pod tym kątem opiera się na możliwości udziału w warsztatach i zajęciach w pracowniach ginących zawodów usytuowanych wokół Białej Podlaskiej (Hrud, Woroniec, Sitnik) oraz udziale w warsztatach artystycznych w Galerii Wiejskiej – Husinka.

Szlak oznakowany jest widocznymi z wody i z lądu tablicami.

Oficjalnego otwarcia szlaku dokonali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Prowincji Flandrii Zachodniej, Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania i lokalnych władz. W uroczystościach udział wzięli również: Konsul Republiki Białorusi w Polsce, Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Straży Granicznej ze Sławatycz, goście z Belgii oraz burmistrzowie i wójtowie nadbużańskich gmin. Inauguracja rozpoczęła się od występu 2 zespołów wokalnych prezentujących pieśni wielokulturowego pogranicza. Następnie uczestnicy imprezy przeszli nad Bug, gdzie w atmosferze pikniku, dokonano uroczystego odsłonięcia pierwszej tablicy wyznaczającej szlak kajakowy. Akcentem wielokulturowym było ekumeniczne błogosławieństwo, udzielone kajakarzom przez duchownych katolickich i prawosławnych, a także wieczorne koncerty uświetniające kiermasz regionalny w Lisznej, w wykonaniu Wannes Capelle z Flandrii Zachodniej i pochodzącego z Rosji – Borysa Somerschafa.
Po części oficjalnej wszyscy zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowym spływie kajakowym lub podróży specjalnym katamaranem. Spływy realizowane były na odcinku Sławatycze-Jabłeczna-Szostaki-Kodeń przez cały czerwcowy weekend.
Projekt Boot2Lubelskie 
Inauguracja szlaku kajakowego była zwieńczeniem projektu „Boot2Lubelskie” realizowanego od 1 stycznia 2010 przez: Samorząd Województwa Lubelskiego, Prowincję Flandrii Zachodniej, Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli, Stowarzyszenie „De Boot” oraz Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”. Celem projektu było stymulowanie rozwoju turystyki na terenach nadbużańskich, a także międzynarodowa wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie sposobów organizacji usług turystycznych na terenach wiejskich.

szlak kajakowy bug krzna

Ze spływami związana jest nasza oferta, którą adresujemy do grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych współtworzących grupę. Obejmuje transport, obiad na plaży, ubezpieczenie, opiekę instruktora kajakarstwa i ratownika, możliwość zwiedzania obiektów kulturowych, prezentacje i degustacje produktów regionalnych, uczestnictwo w warsztatach rękodzielniczych i inne. Oferta jest elastyczna i może być dostosowywana do oczekiwań grup.

Wręczenie nagród i certyfikatów POT w Poznaniu 2011r.

Slajdy przygotowane do POT