mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Spływ kajakowy rzekami Polesia: Tarasienką i Włodawką „KAJAKOWE ŚLIMAKI”

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie

F.H.U. „GRAŻKA II” we Włodawie

 z a p r a s z a j ą

na spływ kajakowy rzekami Polesia:

 Tarasienką i Włodawką

 KAJAKOWE ŚLIMAKI

 w dniu 18 maja 2013 r.

w ramach tradycyjnego

RAJDU ŚLIMAKÓW

PROGRAM I REGULAMIN