mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

rzeka Włodawka

Włodawka jest lewym dopływem Bugu we wschodniej Polsce. Jest ona drugą co do wielkości rzeką powiatu włodawskiego. Pierwotnie rozpoczynała ona swój bieg z Bagna Bubnów, obecnie jednak jej początek trudno ustalić, ponieważ stanowi go sieć rowów melioracyjnych.  Na większości długości rzeki jej bieg jest uregulowany.

Wody Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego stanowią obszar wyjątkowo atrakcyjny zarówno dla turystów, jak i przyrodników. Spływy kajakowe to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu. Osobiście polecamy spływy w maju i w czerwcu ze względu na satysfakcjonujący nurt w rzece. W okresie gorących wakacji często stan wody uniemożliwia wygodne spływanie.

Turyści odwiedzający Polesie powinni obowiązkowo zapoznać się z tym szlakiem. Mając do dyspozycji jeden dzień możemy zorganizować dla Was bardzo ciekawy spływ z ogniskiem integracyjnym. Na tej rzece obsługujemy tylko grupy zorganizowane.

Orientacyjny czas spływu dla poszczególnych odcinków:

Kołacze – Adamki (14,5 km) około 6 godzin
Kołacze – Suchawa (9,5 km) około 4 godzin
Suchawa –Adamki (5 km) około 2 godzin
Suchawa – Włodawa (13 km) około 6 godzin
Adamki – Włodawa, przystań (8 km), około 4-5 godzin

Szlak może być wykorzystywany na spływy kajakowe 1-dniowe (Kołacze-Włodawa, dł. 22 km; Kołacze – Adamki, dł. 14.5 km; Suchawa – Włodawa, dł. 13.0 km) lub 2-dniowe: Kołacze – Adamki – Włodawa.

Atrakcyjność i różnorodność wariantów spływów na szlaku kajakowym Włodawki wzrasta przy uwzględnieniu wykorzystania szlaków na jej dopływach: Krzewiance, Krzemiance i Tarasience oraz w połączeniu ze szlakiem na Bugu.

PRZEBIEG SZLAKU KAJAKOWEGO PO WŁODAWCE

Trasa szlaku kajakowe po rzece Włodawka.

Trasa szlaku kajakowego po rzece Włodawka.

 

 

 

 

 

 

 


0.0 h
 – km 22.5 – KOŁACZE, most żelbetowy; wodowanie; szerokość rzeki około 3 m, głębokość około 1 m, dno muliste, brzegi niskie, torfowe; nurt słaby; flora: grążel żółty, przy brzegach trzcina, lilie wodne, pałki wodne, turzyce, kosaciec żółty.
0.5 h – meandrująca rzeka o szerokości 5-6 m; fauna i flora: bobry, dziki, grążele.
1.0 h – zespoły szuwarowe, trzcina zarastająca niemal całą szerokość rzeki; nurt prawie nie wyczuwalny, brzegi niewidoczne.
1.5 h – km 17.5 – trzcinowe zarośla, żeremia bobrów, zatory ze zbitej roślinności; z lewej las; ujście cieku Krzewianka – Więzienny Rów.
2.0 h – rzeka nieco szersza, mniej zarośnięta, meandrująca; flora: kosaćce żółte, grążele żółte; po lewej na skraju myśliwska ambona.
2.5 h – spokojne spływanie bez utrudnień; sosnowy las; po 10 – 15 minutach pierwsze zabudowania Suchawy, z widokiem kopuły cerkwi.
3.0 h – km 13.0 – SUCHAWA(jaz żelbetowy) koniec odcinka szlaku;

Majówka w kajaku - spływ kajakowy Włodawką 2009.

3.0 h – km 12.9 – SUCHAWA (most żelbetonowy)- możliwość postoju; nurt rzeki słaby, głębokość do około 1,5 m; zabytki: budynek dawnej plebanii i cerkiew prawosławna z pocz. XX w.; na odcinku szlaku do Adamek zatory i przeszkody ze zwalonych poprzecznie drzew; meandrująca naturalnie pośród zabagnionych łąk rzeka.
4.0 h – km 10.4 – ujście Krzemianki; brzegi niskie, urwiste; bardzo atrakcyjny przyrodniczo, naturalny odcinek rzeki przez las; na rzece pochylone lub zwalone drzewa – ślady działalności bobrów.
4.5 h – km 8.1 – drewniany most w Adamkach; polana, pole biwakowe; spływ szeroką, miejscami do 8 m rzeką, głęboką na około 2 m.
5.0 h – km 6.8 – jaz żelbetonowy; przenoszenie kajaka lewą stroną; rzeka uregulowana o szer. 4 – 5 metrów.
5.5 h – km 5.9 – kładka drewniana.
5.7 h – km 4.6 – Most żelbetonowy. Uwaga: przeszkody; przy niskim stanie wody płynąć ostrożnie.
5.9 h – km 3.7 – ujście rzeki Tarasienki; po lewej łąki i pastwiska pod Włodawą, po prawej w oddali widoczne Lasy Sobiborskie.
6.0 h – km 3.4 – kładka stalowa – szlak rowerowy; rzeka meandruje pośród łąk i pastwisk; po lewej widok na miasto Włodawa; zmienna szerokość i głębokość; poza głównym nurtem płycizny.
7.0 h – km 1.5 – most żelbetowy, Włodawa ul. Okunińska; możliwy koniec trasy (wyjście za mostem na prawy brzeg); brzegi wysokie.

ZALECANY KONIEC SZLAKU

Informacje opracowane przez kadrę Aktywnego Wypoczynku  Józefa Tworka i Marka Pomietło.

Poniżej zdjęcia z majówki z 2009 roku. Aktualnie dysponujemy najlepszymi kajakami w regionie. Przyjemność kajakowania tymi kajakami jest nieporównywalna z innym sprzętem.