mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Poleska Odznaka Kajakowa im. Janusza Michalskiego

Poleska odznaka kajakowaW sezonie 2014 aktywnie włączamy się do promocji poleskiego odcinka Bugu. Na organizowanych przez nas spływach istnieje możliwość zdobycia brązowej, srebrnej lub złotej odznaki kajakowej, którą przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Odznaka nosi imię Janusza Michalskiego, znanego lubelskiego kajakarza. Na podstawie książeczki Poleskiej Odznaki Kajakowej przytoczymy kilka faktów o tej ciekawej osobie.

Urodził się 24 maja 1962 r.w Lublinie. Ukończył  Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Hetmana  Zamoyskiego w Lublinie. W  1986 r. uzyskał magisterium  w  zakresie  matematyki teoretycznej  na  Uniwersytecie   Marii  Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1993 był asystentem w Instytucie matematyki macierzystego  Uniwersytetu.  W latach  1993-2005 pracował jako  specjalista od  programowania  i przetwarzania  danych  w  lubelskiej agendzie Bankowej  Izby  Rozliczeniowej. Od  lutego 2006  był nauczycielem  matematyki oraz informatyki w Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Lublinie.   Posługiwał się biegle językiem rosyjskim i angielskim. Jako uczeń i student  uprawiał turystykę pieszą,  rowerową a od 1980  do 1990  taternictwo.Uczestniczył w wyprawach w Alpy, góry  rumuńskie i szwedzkie.  Był wiceprezesem  od spraw organizacyjnych Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego a w latach 1998-2000 szkolił młodzież taternictwa w skałkach koło Ojcowa.

Od 2000 r. czas wolny całkowicie przeznaczył na kajakarstwo i pływanie po wodach polskich, litewskich i ukraińskich. Z wypraw publikował  reportaże  i wspomnienia  m.in. w Magazynie Kajakowym  „Wiosło” i  na stronach internetowych. Pływał często w różnych porach roku  po  jeziorach i rzekach Polesia Lubelskiego, także po Bugu, Wieprzu, Tanwi, Bystrzycy, Wiśle i Sanie.  Wielokrotnie  przemierzał  Mazurskie  szlaki  wodne  (Krutynia, Czarna Hańcza, Szlamica, Kanał i Jeziora Augustowskie.

Zorganizował  pierwszą lubelską wyprawę kajakową po ukraińskie j Prypeci w 2006 r. Z grupą kajakarzy polskich i ukraińskich przepłynął Dniestr od Halicza do Chocimia w 2005 r. Na Litwie pływał  po jeziorach Auksztockiego Parku Narodowego oraz Żejmianie i Wilii.

Po śmierci żony Kamili (1999)  pływał z trójką swoich dzieci (Krzesimir, Dobrosława i Wojciech)  na  ulubionej zielonej kanadyjce “Dziubuś” posługując się oryginalnymi  indiańskimi wiosłami przywiezionymi przez ojca z Kanady. Utrzymywał stały kontakt z kajakarzami w kraju i za granicą.  Planował przyszłe wyprawy, m.in. do  Niemiec  oraz do Rosji.
Odszedł niespodziewanie 3 listopada 2006 r.

W 2007 r ukazała się jego bogato ilustrowana książka pt.“Wodami Polski, Litwy i Ukrainy. Reportaże i wspomnienia”.