mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Majówka na Polesiu – Powitanie bobrów 2015

majowka-na-polesiu-2015

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie

Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia

z a p r a s z a j ą

na VII wiosenny spływ kajakowy rzekami Polesia

„POWITANIE BOBRÓW 2015”

w dniach 1 – 3 maja 2015 r.

 

 

R E G U L A M I N

 

ORGANIZATOR TECHNICZNY:

Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie

Komandor: Józef Tworek

I. CELE IMPREZY

 • promocja walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu włodawskiego,
 • popularyzacja turystyki kajakowej oraz szlaków kajakowych Polesia,
 • popularyzacja turystycznych odznak kajakowych, w tym Poleskiej Odznaki Kajakowej im. Janusza Michalskiego.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.
 3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 4. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie.
 5. Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych
  i asekuracyjnych w zależności od stopnia umiejętności pływania.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.
 7. Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
 9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach granicznych, realizacji programu imprezy i norm zachowania.
 10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką posiadają ubezpieczenie dodatkowe).
 2. Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.
 3. Opieka przodowników i turystyki kajakowej oraz przewodników.
 4. Ognisko i gorący posiłek na zakończenie każdego etapu (dnia) spływu.
 5. Pamiątki spływu: okolicznościowy znaczek imprezy.
 6. Potwierdzenie (wklejka) do kajakowych odznak turystycznych.
 7. Możliwość zdobycia Poleskiej Odznaki Kajakowej wg regulaminu.
 8. Certyfikat pobytu na trójstyku PL-UA-BY (dla uczestników 3.05.15).
 9. Pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy punktami etapowymi tras.
 10. Rezerwacja noclegów w ośrodku „Relaks” nad Jez. Białym,

 

  IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny: Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 26 kwietnia 2014 r. włącznie.
 3. W zgłoszeniu na e-mail: j.tworek4@upcpoczta.pl  należy podać:
  • Imię i nazwisko
  • Pesel
  • Oznaczenie i nr dowodu tożsamości
  • Adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail
  • Nr trasy (dni) spływu.
  • Rezerwacja noclegów w ośrodku „Relaks”

W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia – rezerwacje można dokonać telefonicznie na numer  600 435 667.

Wpisowe w wysokości, odpowiednio 60, 100 lub 150 zł od osoby po potwierdzeniu rezerwacji  przyjmowane będzie bezpośrednio przed startem podczas weryfikacji zgłoszonych uczestników i przydzielania sprzętu.

 1. Przyjęcie zgłoszeń potwierdzane będzie pocztą elektroniczną
 2. Zainteresowani, na życzenie mogą otrzymać elektroniczną wersję regulaminu.
 3. Wpisowe w wysokości:
 • Dowolnie wybrana trasa 1-dniowa –  60 zł,
 • Dwa dni spływu            – 100 zł,
 • Trzy dni spływu –  150 zł,
 • Dla uczestników posiadających własne kajaki wpisowe wynosi odpowiednio: 30 zł, 50, i 75 zł.

Wpisowe nie obejmuje kosztów noclegów. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizatorzy proszą o zgłaszanie takiej sytuacji. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

 V. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

W ramach wpisowego organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów. Uczestnicy mogą:

 • zabezpieczyć noclegi we własnym zakresie,
 • rezerwować noclegi (wraz ze zgłoszeniem na imprezę) w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks” nad Jez. Białym (Okuninka VIII/14)
  w cenie 30 zł osobo/nocleg (rezerwacja wraz ze zgłoszeniem)
  W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają jeden posiłek (zupa lub bigos), kawę i herbatę (na postojach) w każdym dniu spływu oraz kiełbasę do ogniska. Pozostałe posiłki uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

 

VI. TRASY I PROGRAM SPŁYWU


1 maj 2015 r.
(piątek) – rz. Krzewianka, rz. Włodawka: Szcześniki – Suchawa – Adamki (15 km)

 • 8, 45 – zbiórka uczestników przy polu biwakowym w Adamkach,
 • 9,00- 10,00 – przewóz uczestników (transport organizatorów) na start (przy moście drogi nr 819 w Szcześnikach, wydawanie sprzętu, odprawa,
 • 10,00-12,00 – spływ Krzewianką i Włodawką na odcinku Szcześniki – Suchawa (7,5 km),
 • 12,00-13,00 – postój w Suchawie, posiłek we własnym zakresie, kawa i herbata organizatorów, zwiedzanie kościoła filialnego z myśliwskim wystrojem,
 • 13,00-15,00 – spływ na odcinku: Suchawa – Adamki (5,5 km),
 • 15,00-17,00- zakończenie trasy spływu, posiłek, ognisko.

 

2 maj 2015 r. (sobota) – rz. Tarasienka, rz. Włodawka: Kol. Żłobek – Jez. Glinki –  Włodawa (12,0 km)

 • 8,45 – zbiórka uczestników we Włodawie przy drewnianym moście na Włodawce (obok d. kaflarni).
 • 9,00-10,00 – przewóz uczestników (transport organizatorów) na start (przy moście na Tarasience w Kol. Żłóbek), wydawanie sprzętu, odprawa przedstartowa,
 • 10,00 -12,00 – spływ na odcinku Kol. Żłobek – Jez. Glinki (6 km),
 • 12,00-13,00 – postój w nad Jez. Glinki (przystań PZW), posiłek we własnym zakresie, kawa i herbata organizatorów,
 • 13,00-15,00 – spływ Tarasienką i Włodawką na odcinku Jez.Glinki – Włodawa (6 km)
 • 15,00-17,00 – zakończenie trasy, zdawanie sprzętu, posiłek, ognisko.

 

3 maj 2015 r. (niedziela) – rz. Bug: Wołczyny – Orchówek (19 km).

 • 8,45 – zbiórka w Orchówku (parking przy zadaszeniu turystycznym – zjazd z drogi nr 816 przed kościołem od strony Włodawy),
 • 9,00 – 10,00 – przejazd (transport organizatorów) do Wołczyn, recepcja uczestników, pobranie sprzętu, odprawa,
 • 10,00 – 13,00 – spływ na odcinku: Wołczyny – Trójstyk PL-UA-BY (14 km),
 • 13,00 – 14,00 – postój, posiłek we własnym zakresie, kawa i herbata
 • 14,00 – 15,00 – spływ na odcinku: Trójstyk – Orchówek (5 km),
 • 15,00 – 17,00 – zdawanie sprzętu, posiłek, weryfikacja POK, ognisko, zakończenie spływu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami ratunkowymi lub asekuracyjnymi.
 2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
  w przypadku skrajnie złych warunków może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu.
 3. Podany w programie harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności między innymi od: warunków pogodowych, stanu wody, przeszkód w rzece, sprawności uczestników i innych przyczyn niezależnych od organizatorów.
 4. Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika spływu, w tym dotyczące uszkodzenia, zniszczenia (zgubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego.
 5. W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania
  w trakcie spływania alkoholu i środków o podobnym oddziaływaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury, kierownictwo spływu ma prawo usunięcia uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.
 6. Interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji kierownictwa spływu. Komandor spływu i inne osoby funkcyjne zostaną przedstawione uczestnikom na miejscu rozpoczęcia spływu.

 

UWAGA!

poleska-odznaka-kajakowaZarząd Oddziału PTTK we Włodawie we współpracy z Poleskim Towarzystwem Medialnym ustanowił Poleską Odznakę Kajakową im. Janusza Michalskiego, którą po spełnieniu warunków regulaminowych mogą zdobywać uczestnicy imprez kajakowych na Polesiu. Organizatorzy spływów wraz z potwierdzaniem akredytacji na spływy przesyłać będą regulaminy, a na imprezach rozprowadzać książeczki Poleskiej Odznaki Kajakowej i odznaki. Weryfikacja odznak będzie odbywać się także po zakończeniu każdego spływu, a zainteresowani uczestnicy poprzednich spływów po zapoznaniu się z regulaminem powinni posiadać wklejki (notatki) dokumentujące udział w odbytych wcześniej imprezach (nazwa, data, trasa).

 

Kolejne imprezy KTKaj. PTTK we Włodawie w 2015 r.

 1. Kajakowe Ślimaki – 23.05.15: Tarasienka, Włodawka , Bug; Tarasiuki – Różanka.
 2. Skrajem Polesia – 12-14.06.15: Wieprz; Łęczna – Zawieprzyce – Serniki – Leszkowice.
 3. Powitanie Lata – 27.06.15: Bug; Różanka – Kuzawka.
 4. Pożegnanie Lata – 26.09.15.: Bug; Kuzawka – Jabłeczna.

W 2015 roku Komisja Turystyki Kajakowej PTTK we Włodawie rekomenduje udział i organizuje ekipę na Międzynarodowy Spływ Kajakowy DNIESTR 2015 w terminie 20-29 lipiec 2015.

Wersja do druku.