mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Dolina Krzny i Klukówki – plany zagospodarowania turystycznego.

Celem planu jest ochrona i odtworzenie najcenniejszych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny Krzny z jej dopływami oraz historycznego śródmieścia Białej Podlaskiej z zespołem pałacowo-parkowym Radziwiłłów oraz powiązanie doliny systemem przestrzeni publicznych miasta, a także dostosowanie do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Celem pozostałych regulacji zawartych w planie jest także umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów w obszarze objętym jego ustaleniami, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów.

 

Więcej ciekawych informacji znaleźć można na stronie RadioBippera.

dolina-Krzny-i-Klukowki