mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Dolina Krzny i Klukówki cz.2: Odcinek Kultura połączy dwa brzegi. Galeria rzeźby. Rekonstrukcja młynu

Dolina Krzny i Klukówki. Ogólny opis założeń można znaleźć na portalu Radio Biper (LINK) Dziś druga część szerszej prezentacji. Przedstawiamy Odcinek „Kultura”. Mocno rozbudowany zostanie tu system ścieżek. Przerzucone przez rzekę zostaną nowe kładki. Prowadzić mają na nowy plac przy ul. Podłącznej. Do tego Otwarta Galeria Rzeźby i szlaki kajakowe. Odbudowany ma zostać jeden z młynów. Kiedyś pracowało ich tu kilka.

Odcinek „Kultura” to jeden z siedmiu fragmentów tematycznych na jakie podzielono Krznę i Klukówkę w przyjętym opracowaniu. Odcinek rozciąga się od planowanej na zachodzie przeprawy mostowej w ciągu ul. Artyleryjska – Daleka do mostu w ciągu ul. Łomaskiej.

Otwarta Galeria Rzeźby
Odcinek „Kultura”, sąsiaduje z Parkiem Radziwiłłów i uzupełnia funkcjonalnie znajdujące się w nim obiekty – Bialskiego Centrum Kultury, amfiteatru, Muzeum Południowego Podlasia, Miejskiej Biblioteki Publicznej z Multimedialną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży i Multicentrum – o otwartą galerię rzeźby, czy miejsca ekspozycji czasowych w dolinie rzeki.

System „młynówek” wraz z młynem
Plan zakłada odtworzenie układu wodnego z „młynówkami”, tworzącymi dwa kolejne przepusty pod przeprawą mostową w ulicy Łomaskiej biegnącą na nasypie. Poprawi to zarówno możliwość spływu wód powodziowych, jak i wzmocni funkcję doliny jako korytarza ekologicznego. Nad przepływającymi pod przeprawą mostową rzeką i młynówkami zaproponowano lokalizację detalu urbanistycznego, nawiązującego do stojących tu niegdyś młynów. Odtworzony zostanie także układ fos zespołu pałacowo – parkowego z podkreśleniem osi głównej. Jest to pewnym odwróceniem idei kompozycji barokowej założenia, które było tworzone dla „widoku z pałacu”.

Bulwar brzegiem Krzny od Parku na zachód i nowy plac na południu
Obecnie uznano, że dla znaczenia rozleglejszego miasta, położonego już na obu brzegach rzeki konieczne jest odnalezienie lub stworzenie nowych elementów krystalizujących układ przestrzenny. Stąd też dominata wieży wjazdowej do zespołu stanowi punkt centralny nowego założenia łączącego oba brzegi: na osi głównej zaprojektowany został na południowym brzegu nowy plac, obudowany usługami, z otwarciem krajobrazowym na Park Radziwiłłów; na kolejnym odcinku rzeki bulwar na wale przeciwpowodziowym został wzbogacony o punkt widokowy, z linią prowadzącą wzrok w kierunku wieży w postaci prostego koryta „młynówki”.

Ta sama wieża wjazdowa ma zostać uczytelniona w strukturze północnej części miasta poprzez wycinkę drzew w samym parku (co częściowo już się stało) tak, żeby odsłonić ją w bliższej perspektywie najazdu główną ulicą wjazdową do miasta od strony Warszawy, jak i ulicą prowadzącą z Rynku.

Konkurująca z wieżą bryła byłej przychodni zdrowia zostanie przesłonięta nowymi nasadzeniami od strony rzeki, maskującymi jednocześnie nowy parking terenowy przy Parku Radziwiłłów.

Przystanie kajakowe
Niedaleko nowego wejścia do parku, nad kanałem w miejscu niewielkich ogródków działkowych, wprowadzono usługę turystyki – ze względu na wielkość działki i lokalizację możliwa jest tu np. wypożyczalnia sprzętu wodnego. Również w dwóch innych miejscach mieszkańcy złożyli wnioski o ten rodzaj przeznaczenia, co pozwala zakładać, że rozbudowany układ wodny znajdzie użytkowników, wpisując jeszcze bardziej Białą Podlaskę w system nadbużańskich rekreacyjnych szlaków wodnych.

Info ze strony http://radiobiper.info/2013/03/12/dolina-krzny-i-klukowki-cz-2-odcinek-kultura-polaczy-dwa-brzegi-galeria-rzezby-rekonstrukcja-mlynu/