mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Długi weekend majowy – międzynarodowy spływ kajakowy

Majówka na zalanych terenach nadbużańskich? Why not?
goraZobacz foto relację z dnia 17.04.2013r.oraz
z dnia 21.04.2013r.

Majówka na szlaku kajakowym BUG-KRZNA 1 – 5.05.2013 r.

TRASA I rzeka Krzna

1-2 maja 2013
1 dzień Porosiuki – Biała Podlaska – Woskrzenice – ODWOŁANY
2 dzień Woskrzenice – Malowa Góra – Neple – ODWOŁANY

TRASA II rzeka Bug
3-4-5 maja 2013
1 dzień Pawluki – Sławatycze – ZMIANA TRASY na Wołczyny – Orchówek
2 dzień Sławatycze – Jabłeczna – Kodeń
3 dzień Kodeń – Murawiec

Program trasy I

1 dzień-1.05.2013-środa

 • godz. 10.00 zbiórka w Porosiukach – stanica nad Krzną
 • godz. 11.00 spływ rzeką Krzną na odcinku (A) Porosiuki- Biała Podlaska
 • godz. 13.00-14.00 obiad na trasie (catering Kuchnia Grecka Apollo – 15zł osoba)
 • godz. 14.00-17.00 ciąg dalszy spływu na odcinku (B) Biała-Podlaska – Woskrzenice
 • godz. 17.00-18.00 przygotowanie obozowiska
 • godz. 18.00-22.00 ognisko, kolacja, czas wolny
 • godz. 22.00-6.00  cisza nocna

2 dzień-2.05.2013-czwartek

 • godz. 6.30-8.00 pobudka, toaleta
 • godz. 8.00-9.00 śniadanie
 • godz. 9.00-10.00 rejestracja nowych uczestników, instruktaż, wodowanie
 • godz. 10.00-14.00 spływ rzeką Krzną  na odcinku (A) z Woskrzenic do Malowej Góry z przerwą w Kijowcu
 • godz. 14.00-15.00  przerwa, obiad w agroturystyce Malówka (na zamówienie koszt -15zł)
 • godz. 15-17 – kontynuacja spływu na odcinku (B) z Malowej Góry do Nepli
 • transfery do miejsca startu i zakończenie spływu
  WPISOWE TRASA I

  – za odcinek A lub B – 45zł
  – za dowolny 1 dzień (odcinek A+B) 75zł  / osoba
  – dwa dni 130zł / osoba


View Krzna in a larger map

Program trasy II

1 dzień – 3.05.2013 – piątek

 • godz.9.00-10.00 rejestracja uczestników w Sławatyczach na parkingu koło apteki
 • godz. 10.00 transfery do miejsca wodowania , przydział sprzętu, odprawa,
 • godz.11.00 -14.00 spływ Bugiem na odcinku Pawluki – Dołhobrody
 • 14.00-15.00 przerwa – ciepły posiłek na trasie (grochówka wojskowa – 10zł, pierogi ruskie – 10zł)
 • godz.15.00-17.30 kontynuacja spływu rzeką Bug na odcinku Dołhobrody – Sławatycze
 • przejazd do miejsca biwaku w Lisznej
 • godz.18.00-19.00  organizacja biwaku
 • godz.19.00-22.00 ognisko, kolacja, czas wolny
 • godz.22.00-6.00 cisza nocna

2  dzień – 4.05.2013 – sobota

 • godz. 6.30-8.00  pobudka, zaprawa poranna, toaleta, zwijanie biwaku
 • godz. 8.00-9.00  śniadanie
 • godz. 9.00-10.00 przejazd z Lisznej do Sławatycz na miejsce wodowania, rejestracja nowych uczestników (nad rzeką koło tablicy informacyjnej), instruktaż, wodowanie
 • godz. 10.00-12.30  spływ rzeką Bug na odcinku (A) Sławatycze – Jabłeczna
 • godz. 12.30-13.30  odpoczynek, przerwa na zwiedzanie Klasztoru w Jabłecznej, ciepły posiłek (grochówka wojskowa – 10zł, pierogi po olędersku 10zł)
 • godz.13.30-18.30 kontynuacja  spływu Bugiem na odcinku (B) Jabłeczna -Kodeń
 • godz.18.30-19.30 organizacja biwaku, ew. zakwaterowanie w domkach kempingowych,
 • godz. 19.30- 22.00 ognisko, kolacja, czas wolny
 • godz.22.00-6.00 cisza nocna

3 dzień – 5.05.2013 – niedziela

 • godz.6.30-8.00 pobudka, zaprawa poranna, toaleta, zwijanie biwaku
 • godz.8.00-9.00 śniadanie
 • godz.9.00-10.00 rejestracja nowych uczestników, instruktaż, wodowanie
 • godz.10.00-12.30 spływ kajakowy rzeką Bug na odcinku (A) Kodeń- Okczyn
 • godz. 12.30-13.30  odpoczynek, przerwa na ciepły posiłek (żurek – 10zł, pierogi ruskie 10zł)
 • godz.13.30-16.00 kontynuacja  spływu Bugiem na odcinku (B) Okczyn – Murawiec
 • godz.16.00-17.00 transfery do ośrodka Dolina Bugu, wykwaterowanie  i zakończenie spływu

WPISOWE TRASA II

– za odcinek A – 45zł/ os.
– za odcinek B – 55zł/ os.
– za dowolny 1 dzień (odcinek A+B) 85zł/ os.
– dwa dni 150zł/ os.
– trzy dni 200zł/ os.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w spływie na załączonych Kartach Uczestnika wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 20.04.2013 r. na adres Organizatora ( jak wyżej ) lub pocztą elektroniczną.

Rachunek bankowy Inteligo: 50 1020 5558 1111  1243 7780 0077  z dopiskiem ,,trasa I lub II, dzień 1,2 lub 3 odcinek A lub B”

Uwaga! – wpisowe wpłacone po terminie wzrasta o 10 zł

Życzymy wielu wspaniałych wrażeń w trakcie spływu !
Organizator

stopka
Regulamin
spływów kajakowych organizowanych przez Centrum Edukacji Innowacyjnej Katarzyna Wasilewska-Pomietło

 • Postanowienia ogólne
 • Organizator
 • Cele
 • Warunki uczestnictwa
 • Świadczenia i obowiązki Organizatora
 • Obowiązki Uczestników spływu
 • Sankcje
 • Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U.1997 Nr 133 poz.884 )
 2. Ilekroć stosowane są w niniejszym Regulaminie wymienione niżej pojęcia mają one następujące znaczenie:
  • regulamin: regulamin spływów kajakowych organizowanych przez Centrum Edukacji Innowacyjnej Katarzyna Wasilewska-Pomietło
  • organizator: przedsiębiorstwo uprawnione do organizowania imprez turystycznych (w tym przypadku do organizowania i prowadzenia spływów kajakowych) na podstawie określonych przepisów Ustawy o usługach turystycznych
  • instruktor: osoba posiadająca kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kajakarstwo, uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub uprawnienia instruktora Polskiego Związku Kajakowego
  • uczestnik spływu: osoba korzystająca z usług turystycznych   Organizatora Centrum Edukacji Innowacyjnej Katarzyna Wasilewska-Pomietło
  • komandor:  kierownik spływu wyznaczony przez organizatora
 3. Niniejsze warunki stanowią integralną część ,,Umowy o udział w imprezie” a zawarcie umowy polega na wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Karty Uczestnika
 4. Podpis złożony przez Uczestnika oraz wniesienie stosownych wpłat jest jednocześnie akceptacją Regulaminu spływów kajakowych organizowanych przez Centrum Edukacji Innowacyjnej Katarzyna Wasilewska-Pomietło

II. Organizator

Centrum Edukacji Innowacyjnej – Katarzyna Wasilewska-Pomietło
ul. Jatkowa 5, 21-500 Biała Podlaska

NIP: 539-108-66-22

tel. kom.: 606 972 793,
strona www: kajaki.nadbugiem.pl
e-mail: mp@nadbugiem.pl

Rachunek bankowy Inteligo: 50 1020 5558 1111  1243 7780 0077

III. Cele

 • promocja i poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych szlaku kajakowego BUG-KRZNA
 • propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
 • integracja osób zainteresowanych turystyką kajakową
 • umożliwienie zdobywania punktów na TOK – Turystyczną Odznakę Kajakową

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane znajdujący się na liście uczestników spływu i po dokonaniu określonych wpłat
 2. Osoby mające ukończone 16 lat a nie będące pełnoletnimi mogą brać udział w spływie o ile posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
 3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika a rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają i podpisują zamieszczone na oddzielnym formularzu Oświadczenie
 4. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej
 5. Od Uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie a przede wszystkim podstawowa umiejętność pływania
 6. W trakcie spływu przewidziany jest czas na odpoczynek, zwiedzanie ciekawych obiektów oraz zakupy produktów spożywczych w miejscowych sklepach
 7. Uczestnicy spływu biwakują we własnych namiotach oraz przygotowują posiłki we własnym zakresie (chyba, że w danym dniu spływu jest inaczej)
 8. Bagaże są przewożone w kajakach i zabezpieczone przed zamoknięciem przez Uczestników spływu
 9. Uczestnicy organizują dojazd na miejsce rozpoczęcia spływu we własnym zakresie

V.Świadczenia i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający oraz sprzęt ratunkowy: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne, koło ratunkowe, rzutkę itp.
 2. Organizator zawiera odpowiednie ubezpieczenie grupowe Uczestników spływu od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom spływu niezbędną pomoc przedmedyczną  (w tym apteczkę pierwszej pomocy)
 4. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę spływu: instruktora, ratownika, opiekunów
 5. W ramach wpisowego Organizator zapewnia organizację wieczornego ogniska w dniach (1,3,4 maja) z kiełbaską
 6. Posiłki Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie (istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku podczas spływu – cena ok. 10zł)
 7. Organizator wykona pamiątkowe zdjęcie grupowe, które prześle emailem po zakończonym spływie

VI. Obowiązki uczestników spływu

 1. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu spływu, tzw. Dekalogu Kajakarza,  poleceń Kierownika spływu i innych osób funkcyjnych a przede wszystkim zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie
 2. Na Uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt
 3. W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu Uczestnik ma obowiązek naprawić go lub odkupić
 4. Uczestnicy powinni udzielać sobie nawzajem pomocy w codziennych czynnościach związanych ze spływem: przenoszenie kajaków przez przeszkody,  wynoszenie kajaków na brzeg, zabezpieczenie sprzętu, dbanie o czystość sprzętu itp. oraz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym
 5. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania
 6. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami asekuracyjnymi

VII. Sankcje

W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania w trakcie spływu alkoholu i innych środków o podobnym działaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury i współżycia, Komandor spływu ma prawo usunięcia Uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Podany w programie spływu harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności m.in. od warunków pogodowych, stanu wody i przeszkód na rzece, sprawności i kondycji uczestników
 2. Spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, w przypadku skrajnie złych warunków (np. burza) może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu
 3. Organizator zaleca posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoknięciem ekwipunku (worki wodoszczelne, pojemniki itp.), w tym zapasową odzież
 4. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych lub z powodu niewystarczającej liczby uczestników ( nie później niż 5 dni przed imprezą)
 5. Organizator zwraca Uczestnikowi wpłatę za spływ, pomniejszoną o koszty manipulacyjne, w przypadku odwołania imprezy
 6. W przypadku nie przybycia na spływ Uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi
 7. Na życzenie Uczestnika- za dodatkową opłatą- może być zorganizowany przewóz bagaży, wyżywienie na trasie w formie cateringu, noclegi w kwaterach agroturystycznych lub pensjonatach (o ile takie są na trasie), przewóz osób lub inne usługi
 8. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komandora spływu i Organizatorastopka