mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

STOSOWANE SYGNAŁY

Sygnały stosowane do komunikacji w czasie płynięcia są przedstawione na rysunkach

 • Do mnie! Człowiek w niebezpieczeństwie!
  Szybkie i powtarzane podnoszenie i opuszczanie przedramion uniesionych nad głowę (Rys. 1);
 • Stop! Niebezpieczne miejsce
  wiosło podniesione poziomo nad głowę (Rys. 2) lub obie ręce podniesione nieruchomo pionowo nad głowę,
 • Miejsce niespływalne, przenoska
  ręce skrzyżowane nad głową (Rys. 3),
 • Płyniemy
  wiosło podniesione pionowo do góry (Rys. 4),
 • Płyniemy lewą stroną
  wiosło podniesione skosem w lewo do góry (Rys. 5), lub lewa ręka podniesiona skosem do góry,
 • Płyniemy prawą stroną
  wiosło podniesione skosem w prawo do góry (Rys. 6), lub prawa ręka podniesiona skosem do góry,

1 \includegraphics[height=0.2\textheight]{sdomnie.eps}     2 \includegraphics[height=0.2\textheight]{sstop.eps}     3 \includegraphics[height=0.2\textheight]{sniespl.eps}
4 \includegraphics[height=0.2\textheight]{sgo.eps}     5 \includegraphics[height=0.2\textheight]{slewo.eps}     6 \includegraphics[height=0.2\textheight]{sprawo.eps}