Sławatycze, Poland info@kajakowaprzygoda.pl +48 606 972 793

rzeka Włodawka

Włodawka jest lewym dopływem Bugu we wschodniej Polsce. Jest ona drugą co do wielkości rzeką powiatu włodawskiego. Pierwotnie rozpoczynała ona swój bieg z Bagna Bubnów, obecnie jednak jej początek trudno ustalić, ponieważ stanowi go sieć rowów melioracyjnych.  Na większości długości rzeki jej bieg jest uregulowany.

Wody Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego stanowią obszar wyjątkowo atrakcyjny zarówno dla turystów, jak i przyrodników. Spływy kajakowe to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu. Osobiście polecamy spływy w maju i w czerwcu ze względu na satysfakcjonujący nurt w rzece. W okresie gorących wakacji często stan wody uniemożliwia wygodne spływanie.

Turyści odwiedzający Polesie powinni obowiązkowo zapoznać się z tym szlakiem. Mając do dyspozycji jeden dzień możemy zorganizować dla Was bardzo ciekawy spływ z ogniskiem integracyjnym. Na tej rzece obsługujemy tylko grupy zorganizowane.

Orientacyjny czas spływu dla poszczególnych odcinków:

Kołacze – Adamki (14,5 km) około 6 godzin
Kołacze – Suchawa (9,5 km) około 4 godzin
Suchawa –Adamki (5 km) około 2 godzin
Suchawa – Włodawa (13 km) około 6 godzin
Adamki – Włodawa, przystań (8 km), około 4-5 godzin

Szlak może być wykorzystywany na spływy kajakowe 1-dniowe (Kołacze-Włodawa, dł. 22 km; Kołacze – Adamki, dł. 14.5 km; Suchawa – Włodawa, dł. 13.0 km) lub 2-dniowe: Kołacze – Adamki – Włodawa.

Atrakcyjność i różnorodność wariantów spływów na szlaku kajakowym Włodawki wzrasta przy uwzględnieniu wykorzystania szlaków na jej dopływach: Krzewiance, Krzemiance i Tarasience oraz w połączeniu ze szlakiem na Bugu.

PRZEBIEG SZLAKU KAJAKOWEGO PO WŁODAWCE

Trasa szlaku kajakowe po rzece Włodawka.

Trasa szlaku kajakowego po rzece Włodawka.

 

 

 

 

 

 

 


0.0 h
 – km 22.5 – KOŁACZE, most żelbetowy; wodowanie; szerokość rzeki około 3 m, głębokość około 1 m, dno muliste, brzegi niskie, torfowe; nurt słaby; flora: grążel żółty, przy brzegach trzcina, lilie wodne, pałki wodne, turzyce, kosaciec żółty.
0.5 h – meandrująca rzeka o szerokości 5-6 m; fauna i flora: bobry, dziki, grążele.
1.0 h – zespoły szuwarowe, trzcina zarastająca niemal całą szerokość rzeki; nurt prawie nie wyczuwalny, brzegi niewidoczne.
1.5 h – km 17.5 – trzcinowe zarośla, żeremia bobrów, zatory ze zbitej roślinności; z lewej las; ujście cieku Krzewianka – Więzienny Rów.
2.0 h – rzeka nieco szersza, mniej zarośnięta, meandrująca; flora: kosaćce żółte, grążele żółte; po lewej na skraju myśliwska ambona.
2.5 h – spokojne spływanie bez utrudnień; sosnowy las; po 10 – 15 minutach pierwsze zabudowania Suchawy, z widokiem kopuły cerkwi.
3.0 h – km 13.0 – SUCHAWA(jaz żelbetowy) koniec odcinka szlaku;

Majówka w kajaku - spływ kajakowy Włodawką 2009.

3.0 h – km 12.9 – SUCHAWA (most żelbetonowy)- możliwość postoju; nurt rzeki słaby, głębokość do około 1,5 m; zabytki: budynek dawnej plebanii i cerkiew prawosławna z pocz. XX w.; na odcinku szlaku do Adamek zatory i przeszkody ze zwalonych poprzecznie drzew; meandrująca naturalnie pośród zabagnionych łąk rzeka.
4.0 h – km 10.4 – ujście Krzemianki; brzegi niskie, urwiste; bardzo atrakcyjny przyrodniczo, naturalny odcinek rzeki przez las; na rzece pochylone lub zwalone drzewa – ślady działalności bobrów.
4.5 h – km 8.1 – drewniany most w Adamkach; polana, pole biwakowe; spływ szeroką, miejscami do 8 m rzeką, głęboką na około 2 m.
5.0 h – km 6.8 – jaz żelbetonowy; przenoszenie kajaka lewą stroną; rzeka uregulowana o szer. 4 – 5 metrów.
5.5 h – km 5.9 – kładka drewniana.
5.7 h – km 4.6 – Most żelbetonowy. Uwaga: przeszkody; przy niskim stanie wody płynąć ostrożnie.
5.9 h – km 3.7 – ujście rzeki Tarasienki; po lewej łąki i pastwiska pod Włodawą, po prawej w oddali widoczne Lasy Sobiborskie.
6.0 h – km 3.4 – kładka stalowa – szlak rowerowy; rzeka meandruje pośród łąk i pastwisk; po lewej widok na miasto Włodawa; zmienna szerokość i głębokość; poza głównym nurtem płycizny.
7.0 h – km 1.5 – most żelbetowy, Włodawa ul. Okunińska; możliwy koniec trasy (wyjście za mostem na prawy brzeg); brzegi wysokie.

ZALECANY KONIEC SZLAKU

Informacje opracowane przez kadrę Aktywnego Wypoczynku  Józefa Tworka i Marka Pomietło.

Poniżej zdjęcia z majówki z 2009 roku. Aktualnie dysponujemy najlepszymi kajakami w regionie. Przyjemność kajakowania tymi kajakami jest nieporównywalna z innym sprzętem.

[Głosów:2    Średnia:5/5]