mp@nadbugiem.pl +48.606-972-793 marek_pomietlo

Spływy kajakowe Bugiem, Włodawką, Krzną, Zielawą, Wieprzem.

Poziom wody „na Bugu we Włodawie”.

Pomiar wody na Bugu.

 WŁODAWSKI WODOWSKAZ

Wśród wielu atrakcyjnych miejsc i obiektów we Włodawie, nie bez powodów, coraz większą ciekawość wzbudza słynny z codziennych komunikatów radiowych, włodawski wodowskaz.

Na przedłużeniu ulicy Lubelskiej, poniżej nasypu pozostałego po zniszczonym w czasie II wojny światowej moście, w sąsiedztwie polskiego słupa granicznego
Nr 1137 zbudowany został 1 października 1965 r. obecny wodowskaz.

Włodawski wodowskaz.

Przystanek spływu przy wodowskazie Fot. Kamila Lis

 

Najczęściej budowane i spotykane są wodowskazy łatowe, natomiast włodawski
to solidna budowla, jeden z niewielu w Polsce wodowskazów skośnych, zwanych też schodkowymi. Wodowskazy skośne ułatwiają pomiar przy przesuwającej się linii brzegowej wraz ze zmianą stanu wody. Najokazalej włodawski wodowskaz prezentuje się z rzeki, o czym mogą zaświadczyć miłośnicy turystyki kajakowej. Otoczenie wodowskazu wymagałoby lepszego zagospodarowania, ale i tak wędrujący nadbużańskim szlakiem turyści piesi, kolarze szlakiem rowerowym lub przybijający na niewielkiej, poniżej wodowskazu plaży kajakarze, mają do dyspozycji niewielki, w miarę wygodny teren na krótki postój.

Wodowskaz _budynkiem_limnigrafu

Na Bugu we Włodawie – włodawski wodowskaz. Fot. Józek Tworek

Historia pomiarów stanu wody na Bugu we Włodawie zaczyna się 1 stycznia 1897 r., kiedy to założono pierwszy wodowskaz, usytuowany przy nieistniejącym już moście linii kolejowej Chełm – Brześć (zbudowanej w 1887 r.). W 1922 r. obserwacje stanów Bugu podjęto na nowym wodowskazie łatowym, w pobliżu mostu drogowego to jest 5,5 km z dół rzeki od mostu kolejowego. Wodowskaz ten został zniszczony wiosną 1940 r., a następnie odbudowany jesienią tegoż roku. Po II wojnie światowej wodowskaz odbudowano 22 lutego 1946 r., chociaż pomiary prowadzono od grudnia 1945 r. na wolnym profilu rzeki. Nowy, do dzisiaj funkcjonujący wodowskaz skośny w odległości 40 m w dół rzeki od poprzedniego, oddano do użytku 1 października 1965r.

Miejsce lokalizacji pierwszego wodowskazu – pozostałości mostu kolejowego z 1887 r. Fot. Józek Tworek

Miejsce lokalizacji pierwszego wodowskazu – pozostałości mostu kolejowego z 1887 r. Fot. Józek Tworek

Niewielu turystów zwraca uwagę na niepozorną, niewielka budowlę, położoną na skarpie, kilka metrów od wodowskazu. Jest to obudowa nowoczesnego urządzenia, na którym faktycznie wykonywane są pomiary stanu wody – oddanego do użytku 14 maja 1970 r. limnigrafu. Limnigraf jest samopiszącym (rejestrującym) wodowskazem, służącym do ciągłej rejestracji stanu wody.

Codziennie podawane przed godziną 12. przez Polskie Radio, komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o stanie wody na Bugu we Włodawie są powszechnie znanym faktem, ale to nie jedyne codzienne pomiary na tej rzece. IMGW na swojej stronie internetowej  www.pogodynka.pl  codziennie podaje również stany Bugu odczytywane na wodowskazach w Strzyżowie (obok ujęcia wody przy cukrowni) oraz w Wyszkowie (przy moście). Ponadto na Bugu znajdują się również wodowskazy w: Kryłowie, Dorohusku, Krzyczewie i Frankopolu. Aktualne stany wody na tych wodowskazach dostępne są na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomiar wody na Bugu.

Wodowskaz łatowy w Kryłowie. Poziom wody na Bugu. Fot. Józek Tworek

Warto wiedzieć, że podawane stany wody (odczyty wodowskazów) nie są tożsame
z głębokością rzeki. Zwykle stopa wodowskazu (szczególnie łatowego) jest mocno osadzona w gruncie poniżej dna rzeki. Znajomość stanu wody jest bardzo ważna dla mieszkańców nadbużańskich miejscowości, szczególnie jeśli dotyczy stanów ostrzegawczych,  a przede wszystkim stanów alarmowych.

Interesujący nas wodowskaz posiada następujące parametry stanu wody:

oznaczone na wodowskazie kolorem czarnym:

– strefa stanów niskich       –                             do 128 cm,
– strefa stanów średnich    –           od 128 cm do 209 cm
– strefa stanów wysokich   –           od 209 cm do 250 cm

oznaczony na wodowskazie kolorem niebieski:

– stan ostrzegawczy            –           od 250 cm do 350 cm,

oznaczony na wodowskazie kolorem czerwonym;

– stan alarmowy                   –           powyżej 350 cm.

Na podstawie analizy prowadzonych od ponad 50 lat pomiarów ustalono średni poziom stanu wody na Bugu we Włodawie na 156 cm. Dzięki systematycznie prowadzonym pomiarom ustalono również, iż od 1951 r. najniższy stan wody – 62 cm odnotowano 4 i 5 sierpnia 1963 r. a najwyższy – 506 cm na wiosnę następnego roku, a dokładnie 8 kwietnia 1964 r.

Doświadczeni kajakarze, przed wyruszeniem na szlak Bugu, korzystając
z komunikatów meteo wiedzą, że przy stanach zbliżonych do średniego, spływ tą rzeką jest najbardziej relaksowy – prąd średni, dostateczna liczba wygodnych, piaszczystych plaż na przystanki itp. Różnica zaledwie 50 cm stanu wody powoduje już diametralnie różne warunki uprawiania turystyki kajakowej, często mamy wrażenie, że jeszcze nie tak dawno płynęliśmy zupełnie inną rzeką. Na Bugu oprócz przewidywania stanu szlaku kajakowego na podstawie komunikatów o stanie wody i prognozach opadów w dorzeczu górnego jej biegu mamy też jedną niewiadomą w postaci możliwości gwałtownego opróżniania zbiorników na Bugu w Ukrainie (głównie pod Dobrotworem).

Doskonałą i niepowtarzalną pamiątką pobytu każdego turysty nad Bugiem we Włodawie jest specjalny certyfikat wydawany przez włodawską Informację Turystyczną – wystarczy być nad wodowskazem, odczytać stan wody i udać się po certyfikat.

Opracowanie: Józef Tworek

 Artykuł ukazał się w w tygodniku “Nowy Tydzień” nr 37 z 14-20.09.2009 r.

Dodatkowe informacje o pomiarach wody na Bugu i Włodawie znaleźć można na stronie IMGW  (lub link2 Na Bugu we Wlodawie.pdf) w artykule pani mgr Barbary Kieloch.